Via Sarsina, 78
00127 Vitinia (RM)

Via delle Ebridi, 4
00121 Ostia (RM)

Via Dobbiaco, 3 ang. Via Castel Porziano
00124 Infernetto (RM)